Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงาน
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2565
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


แนวปฏิบัติ Dos&Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางประพฤติตนทางจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปรางหมู่
ดาวน์โหลด
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ... (15 พ.ค. 2566)  
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลปรางหมู่ (05 เม.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ... (05 เม.ย. 2566)  
รายงานผลการดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีขออนุญ... (16 มี.ค. 2566)
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกล... (03 มี.ค. 2566)
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปรางหมู่ ประจำปีการศึก... (17 ก.พ. 2566)
การจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2566 (13 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีของเทศบาลตำบลปรางหมู่ (03 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ... (30 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปรางห... (20 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (01 ธ.ค. 2565)
การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพ... (17 พ.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน... (27 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (24 มิ.ย. 2565)
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" (24 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่มีการใช้ประโยชน์ (21 มิ.ย. 2565)
ยกเลิกการใช้แอพพลิเคชั่นหมอชนะ (14 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (14 มิ.ย. 2565)
รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน... (21 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโครงการวันกตัญญูรด... (18 เม.ย. 2566)  

กิจกรรมโครงการณรงค์ป้องกั... (18 เม.ย. 2566)  

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (31 มี.ค. 2566)  

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้... (27 มี.ค. 2566)

การเข้าร่วมรับฟังการรณรงค... (10 มี.ค. 2566)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหม... (01 มี.ค. 2566)

โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำ... (28 ก.พ. 2566)

โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดเพื... (16 ก.พ. 2566)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศั... (10 ก.พ. 2566)

การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & ... (06 ก.พ. 2566)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหม... (28 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน... (20 พ.ค. 2565)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรา... (18 พ.ค. 2565)

กิจกรรมเคารพธงชาติ เสริมส... (02 พ.ค. 2565)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่อง... (29 เม.ย. 2565)

กิจกรรมเคารพธงชาติเสริมสร... (21 มี.ค. 2565)

กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่... (18 มี.ค. 2565)

กิจกรรมเวทีประชาคมในการจั... (10 มี.ค. 2565)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรา... (01 มี.ค. 2565)

กิจกรรมเคารพธงชาติเสริมสร... (17 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.5 บ้านต... (24 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบห... (04 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเ... (04 พ.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมร... (04 พ.ย. 2565)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (03 ต.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลป... (08 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (14 ต.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (15 ก.ย. 2564)
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหานตกวัด หมู่ที่ 5 (17 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายนางเกรียง-พ... (16 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเมือง-ป่ายางหูเย็น หมู่ที่... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหรั่ง-พังยา หมู่ที่ 6 (10 พ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไ... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องประกวดราคาจ้้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (10 มี.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 62-... (31 ม.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27 ม.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัด หมู่ที่ 5 (22 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัด หมู่ที่ 5 ตำบลปร... (02 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปรางหมู่ จำนวน 1 ต... (02 ส.ค. 2565)  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปรางหมู่ จำนวน 1 ต... (04 เม.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่้วไปของเทศบา... (26 พ.ย. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการเลื... (23 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (28 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (11 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 ธ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษ... (11 ส.ค. 2559)
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ส... (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอ... (19 พ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัดเ... (03 ก.พ. 2558)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ต.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ก.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 เม.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (06 ม.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล (13 ต.ค. 2554)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลปรางหมู่ (12 ก.ย. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
สอบถามตำแหน่งว่าง (22 ม.ค. 2565)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th