Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2566
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการทาง E-Service
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 มี.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ในโอกาสจัดพิธีฉลองเปิดถนนสายนบหัวโข-บ้านมั่นคง หมู่ที่ 5,9 ตำบลปรางหมู่

13 มี.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ออกสำรวจ ติดตาม ปัญหาการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 4 ตำบลปรางหมู่

13 มี.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

10 มี.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน พอช. ซักซ้อมทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับประโยชน์บ้านพอเพียง ของตำบลปรางหมู่

08 มี.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดพัทลุง (ด้านเหนือ)

01 มี.ค. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566

20 ก.พ. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์ ปานเพชร เข้าร่วมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการแบบยั่งยืน ณ ศูนย์พัฒนาชุมชนยะลา ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ รวม 7 จังหวัด

17 ก.พ. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ต้อนรับ นายวิสุทธ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โอกาสพิธีฉลองเปิดถนนสายชลประทาน-หนองโอน หมู่ที่ 4 ตำบลปรางหมู่

08 ก.พ. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ ออกสำรวจเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังสวนยางพารา พื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลปรางหมู่

08 ก.พ. 2566
พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นายสมพงศ์ ปานเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ในการจัดทำแผนหมู่บ้านประจำปี 2566 และประชุมหมู่บ้านประจำเดือน ของหมู่ที่ 5

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th